Postępowanie nr 1/10/2017/POPW_1.4_wzór na konkurencję.

26.10.2017r.

 

Przeprowadzenie audytu wzorniczego w firmie MET-BAJ Spółka Jawna A.B. Żebrakowscy i opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

 

1. Zapytanie ofertowe (dokument word)

2. Zapytanie ofertowe (dokument pdf)

 

 

Termin składania ofert: 03.11.2017r. do godz. 16:00

 

 

08.11.2017

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie audytu wzorniczego w firmie MET-BAJ Spółka Jawna A.B. Żebrakowscy i opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, wybrano następującego wykonawcę:

 

WYBRANA OFERTA

 

 

.