Niezależnie od tego, czy zarządza się dużą, czy małą firmą, odpowiedni układ magazynu i wyposażenie pozwalają bezproblemowo przenosić materiały, zarządzać przestrzenią i przetwarzać zamówienia z optymalną wydajnością. Dodatkowo właściwa organizacja miejsca do przechowania wspiera sprzedaż i operacje produkcyjne oraz oszczędza czas i pieniądze każdego dnia.

Magazynowanie a potrzeby firmy

Chociaż podstawowe zasady wydajnego projektowania magazynu są takie same dla każdej firmy, jego konfiguracja musi opierać się na solidnej strategii wspierania zewnętrznych i wewnętrznych elementów łańcucha dostaw:

  • Dostawcy – narzucają rodzaj, rozmiar i liczbę regałów magazynowych, półek lub pojemników potrzebnych do przechowywania;
  • Firmy transportowe – określają wiele narzędzi i metod, z których skorzysta personel spedycyjny;
  • Dystrybutorzy i dealerzy – kierują asortymentem i wymaganymi ilościami opakowań;
  • Dział sprzedaży – zapewnia prognozę, ile produktów będzie potrzebnych do zaspokojenia popytu;
  • Klienci – udzielają informacji zwrotnych, które pomagają usprawnić operacje realizacji zamówień w magazynie.

Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich danych można zastanowić się, jakie rozwiązania magazynowe sprawdzą się najlepiej w przypadku konkretnej firmy.

Jeśli np. realizacja zamówień trwa zbyt długo, to może być to znak, że brakuje miejsca do przechowywania i pracownicy zbyt często muszą przesuwać różne paczki, by dostać się do tych, które w danym momencie są najistotniejsze.

Jeśli podczas załadunku pojawiają się błędy, to można to oznaczać, że potrzebna jest lepsza widoczność i więcej regałów magazynowych do tymczasowego składowania.

Układ magazynu – od czego zacząć?

Podstawową zasadą projektowania powierzchni magazynowych jest niezakłócony przepływ przy odbiorze i wysyłce.

Zanim zaplanuje się rozmieszczenie regałów metalowych lub przejść, należy pomyśleć o czynnościach, które odbywają się najbliżej drzwi. Otrzymane towary muszą być zgodne z zamówieniami zakupu i numerami, które trzeba zweryfikować. Wszystkie paczki powinny mieć wstępną kontrolę pod kątem uszkodzeń, a szczegóły dostawy muszą być udokumentowane.

To oznacza, że potrzebna jest wyznaczona stacja do odbioru i rozpakowania, a także miejsce na dostarczone palety, które będą czekać podczas przetwarzania innych dostaw.

Warto zwrócić szczególną uwagę na ilość miejsca potrzebnego do obracania sprzętu do załadunku palet – meble nie mogą więc stać blisko wejścia i blokować ciągły przepływ towarów.

Najlepiej sprawdzą się tu metalowe regały magazynowe, które są dość szerokie i niskie – dzięki temu pracownicy będą mogli odkładać na nich sprawdzone paczki bez potrzeby korzystania z podnośników, drabin itd.

Zarówno operacje wysyłkowe, jak i odbiorcze mogą wymagać dostępu do komputerów, drukarek, telefonów i innego sprzętu, dlatego obszar dokowania jest naturalnym miejscem do zbudowania biura magazynowego.

W bardzo małym magazynie z tylko jednymi drzwiami może to być po prostu stanowisko do przyjmowania przesyłek.

Projektowanie magazynu.

Zawsze należy pamiętać o wydajnym przepływie, gdy zaczyna się rozmieszczać meble do przechowywania. Jeśli system jakości wymaga kontroli przychodzącej, pierwsze półki po stronie odbiorczej powinny być wygodnym obszarem do sprawdzenia towarów. W niektórych magazynach obszar ten jest zamknięty za ogrodzeniem z ogniw łańcuchowych lub też stosuje się w nim metalowe regały z przegródkami.

Po stronie wysyłki przepływ towarów odbywa się w kierunku wyjścia. Gotowe produkty powinny być przechowywane jak najbliżej drzwi, aby przyspieszyć późniejszy załadunek.

Warto w tym miejscu umieścić regały magazynowe, dzięki którym pracownicy będą mieli dostęp do pudeł, opakowań, taśm i innych materiałów potrzebnych do transportu.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Każdy magazyn ma fale aktywności – przeważnie są one słabsze w weekendy, a mocniejsze np. przed świętami.

Strategia magazynowa powinna uwzględniać elastyczne przestrzenie, w których można przechowywać nagromadzone w takim wyjątkowym czasie przesyłki.

Dodatkowo warto pamiętać o tym, że niezależnie od tego, czy korzysta się z zautomatyzowanych systemów lub nie, to głównie pracownicy korzystają z magazynu.

Jeśli mają oni jakieś zastrzeżenia lub sugestie, dzięki którym można by wydajniej ulokować regały metalowe, to warto skorzystać z takich podpowiedzi.