Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Firmy MET-BAJ SPÓŁKA JAWNA A.B. ŻEBRAKOWSCY, poprzez zwiększenie potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem.

Nr projektu: POPW.01.04.00-IP.01-00-002/17

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności firmy Wnioskodawcy w zakresie wzornictwa.

Oczekiwane efekty to: Oczekiwanym efektem projektu będzie strategia wzornicza Wnioskodawcy. Strategia określi kierunek rozwoju firmy z wykorzystaniem wzornictwa. Dotyczy zarówno wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, jak i samych procesów zarządzania wzornictwem.

Realizacja projektu pozwoli pozyskać wiedzę jak wygląda proces opracowania nowych wzorów, jak i jest dobrą okazją do poznania branży, firm doradczych oraz przykładów z innych branż.

Wartość projektu: 59 040.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 40 800.00 PLN