Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) przedstawiło nowy raport: Zrównoważone Magazyny. Publikacja powstała w efekcie pracy grupy roboczej, złożonej z ekspertów, przedstawicieli firm członkowskich. Premiera odbyła się 22 marca br., a towarzyszył jej webinar z udziałem autorów publikacji.

Raport Zrównoważone Magazyny powstał, by promować najlepsze praktyki zielonego budownictwa stosowane obecnie na rynku nieruchomości magazynowych i przemysłowych.

Drogą do tego celu jest opisanie i ocena obecnie stosowanych praktyk obserwowanych na rynku nieruchomości w kontekście ich wpływu na osiągnięcie celów klimatycznych wynikających z: Porozumienia Paryskiego / Science Base Targets. Jest też zestawieniem dobrych praktyk, które należy wdrożyć, aby udoskonalać rynek magazynowy pod kątem zrównoważonego budownictwa.

W pracach grupy roboczej PLGBC i opracowaniu raportu udział wzięli:

 • Christophe Brzezinski, GLP
 • Ewelina Ciuchta, Panattoni
 • Emilia Dębowska, Panattoni
 • Maciej Fiecek, smay
 • Ryszard Gwóźdź, Cushman & Wakefield
 • Ewa Kowalska-Ocneanu, WSP Polska
 • Katarzyna Krześniak, NG CONCEPT Polska
 • Alicja Leszczyńska, ASSA ABLOY
 • Weronika Mikołajczyk, Sweco Polska
 • Katarzyna Minkiewicz, Atlas Ward
 • Piotr Miodek, BREMER
 • Marcin Olechowski, E.ON Polska
 • Katarzyna Siuchnińska, Helvar
 • Przemysław Skorupa, Helvar
 • Joanna Szpyt-Wiktorowska, 7R
 • Magda Szubert, Ecophon
 • Aleksandra Szurlej-Kielańska, Tactus
 • Piotr Świta, MLP
 • Paweł Trusiewicz, Helvar
 • Paweł Żuczek, REINO Partners

Raport skierowany jest do uczestników rynku nieruchomości, którzy są zainteresowani zielonym budownictwem i planują wdrażać zrównoważone rozwiązania w swoich projektach oraz inwestycjach.

Raport dostępny jest pod adresem TUTAJ