REFERENCJE

REFERENCJE

Referencje potwierdzają solidność i jakość oferowanych przez nas produktów.

Zadowolenie naszych klientów jest dla nas bardzo ważne dlatego dbamy o jakość wykonania i sprawną realizację. Staramy się pomagać, sugerować, doradzać. Poniżej prezentujemy wybrane referencje z realizacji dokonanych przez naszą firmę.

Referencje potwierdzają solidność i jakość oferowanych przez nas produktów.

Zadowolenie naszych klientów jest dla nas bardzo ważne dlatego dbamy o jakość wykonania i sprawną realizację. Staramy się pomagać, sugerować, doradzać. Poniżej prezentujemy wybrane referencje z realizacji dokonanych przez naszą firmę.

INWESTOR:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

TYP INWESTYCJI:
Dostawa wraz z montażem regałów do magazynu studyjnego

Zaświadcza się, że Firma MET-BAJ Spółka Jawna, A.B. Żebrakowscy z siedzibą ul. Szeligówka 22, w 2013 roku realizowała dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zadanie pn.”Dostawa wraz z montażem regałów do magazynu studyjnego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. Kwota zawartej i zrealizowanej umowy wynosiła 60.116,39 zł brutto. Wszystkie warunki umowy zostały przez ww. Firmę wypełnione, prace zakończono w wyznaczonym terminie, a dostarczone regały spełniały wymogi bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki, zgodnie z zapisanymi w umowie wymogami SIWZ.

Zaświadczenie wydaje się na prośbę Firmy MET-BAJ Spółka Jawna A.B. Żebrakowscy, ul. Szeligówka 22.

Referencje Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
INWESTOR:

Małopolski Oddział Regionalny ARiMR

TYP INWESTYCJI:
Produkcja, wniesienie i montaż metalowych regałów archiwalnych

Małopolski Oddział Regionalny ARiMR informuje, iż Firma Met-Baj A. Nerc, B. Żebrakowski, Spółka Jawna, 36-001 Trzebownisko 563 zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na dostawie, wniesieniu i montażu regałów metalowych w archiwum zakładowym Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz składnicach akt biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim.

Wartość udzielonego zamówienia, wynikająca z zawartej umowy, wyniosła 40,156,30 zł brutto. Całość prac została wykonana w terminie i w pełnym zakresie wynikających z zawartej umowy.

Termin wykonania: Maj/Czerwiec 2009r.

Referencje Małopolski Oddział Regionalny ARiMR
INWESTOR:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

TYP INWESTYCJI:
Dostawa i montaż regałów na potrzeby archiwum

Sąd Rejonowy w Rzeszowie potwierdza, że Firma MET-BAJ Spółka jawna A.B. Żebrakowscy z siedzibą w Rudnej małej 47H, 36-060 Głogów Małopolski, zrealizowała w 2013 roku zadanie polegające na dostawie, montażu i ustawieniu regałów na potrzeby archiwum Sądu Rejonowego w Rzeszowie o wartości 38.388,60 zł brutto.

Całość prac została wykonana z należytą starannością oraz w terminie i w zakresie wynikającym z umowy.

Referencje Sąd Rejonowy w Rzeszowie
INWESTOR:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

TYP INWESTYCJI:
Dostawa i montaż zabudowy regałowej

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich) potwierdza, że Firma MET- BAJ Spółka Jawna A. B. Żebrakowscy z Siedzibą w Rudnej Małej 47H, 36-060 Głogów Małopolski, zrealizowała w lutym 2013 zadnie polegające na dostawie i montażu zabudowy regałowej składającej się z pięciu regałów o konstrukcji stalowej z półkami oraz trzech drabinek aluminiowych, o wartości brutto wnoszącej: 5.811,75 PLN.

Dostawa i montaż regałów oraz drabinek aluminiowych zostały wykonane przez Firmę MET-BAJ Spółka Jawna A. B. Żebrakowscy z siedzibą w Rudnej Małej w uzgodnionym terminie i z należytą starannością.

ReferencjeUrząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
INWESTOR:

3 Regionalna Baza Logistyczna

TYP INWESTYCJI:
Dostawa pojemników warsztatowych

Informujemy, że firma MET-BAJ Spółka Jawna z siedzibą w Głogowie Małopolskim, w 2012 roku realizowała zadanie obejmujące dostawę pojemników warsztatowych na normalia w ilości 1500 sztuk, na ogólną wartość zadania wynoszącą 20.479,50 zł. brutto.

Dostawa została zrealizowana należycie, zgodnie z warunkami zawartymi w zamówieniu. Pojemniki warsztatowe zostały dostarczone do odbiorcy – JW 4228 Skład Gałkówek w wymaganym terminie określonym w zamówieniu.

Referencje 3 Regionalna Baza Logistyczna
INWESTOR:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

TYP INWESTYCJI:
Dostawa i montaż regałów magazynowych w biurowych pomieszczeniach użytkowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Firma MET-BAJ A. Nerc, B. Żebrakowski, Spółka Jawna, zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na dostawie i montażu regałów magazynowych w pomieszczeniach użytkowych Biura PFRON. Termin wykonania usługi obejmował okres od dziewiątego do dwudziestego dziewiątego listopada 2012 r. Wartość zamówienia opiewała na kwotę 35 293.62 zł brutto.

Całość prac została wykonana w terminie i w zakresie wynikającym z umowy.

Referencje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
INWESTOR:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

TYP INWESTYCJI:
Dostawa i montaż regałów magazynowych

Niniejszym informuję, że Firma MET-BAJ Spółka Jawna w dniach od 7 czerwca 2009 r. – 15 lipca 2009 r. zgodnie z umową OR.III.0812-4/09 dostarczyła i zamontowała regały magazynowe w nowym budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Łączna wartość dostawy wyniosła 33.927,71 złotych.

Firma MET-BAJ dała się poznać jako fachowa i solidna firma. Umowa została zrealizowana z należytą starannością i terminowością.

Referencje - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

ZOBACZ DOSTĘPNE TYPY REGAŁÓW

REGAŁY ARCHIWALNE
Regały Skręcane
Regały Zaczepowe
Pojemniki i Akcesoria