W dziedzinie nieruchomości logistycznych dostępny jest nowy standard certyfikacji – WELL Certified™ Gold.

Budynek DC5 w Prologis Park Tilburg w Holandii został pierwszym na świecie w pełni wyposażonym magazynem, który uzyskał Certyfikację WELL na poziomie Gold. Co więcej, do tej pory Certyfikację WELL przyznano jedynie dwóm budynkom logistycznym, w tym Tilburg DC5.

Podczas gdy podstawą wielu systemów oceny budynków jest efektywność środowiskowa, system WELL Building Standard bazuje na zrównoważonym rozwoju społecznym na etapie projektowania i zarządzania budynkiem. Ma to na celu poprawę zdrowia i jakości życia przebywających tam osób. Istotnym jest, by przy projektowaniu magazynów od samego początku kierować się dobrem ludzi.

Poza mury i dachy

Tilburg DC5 to sztandarowy budynek typu build-to-suit o powierzchni 25 800 m kw., stworzony dla wieloletniego międzynarodowego klienta Prologis – Pantos Logistics. Zewnętrzne i wewnętrzne elementy magazynu zaprojektowano jako spójną całość, obejmującą wspólne przestrzenie i udogodnienia dla wszystkich pracowników. Każdy element projektu poddano ścisłym kontrolom pod kątem wydajności, co sprawia, że Certyfikacja International WELL Building Institute (IWBI) stanowi gwarancję najwyższej jakości.
Przy tym pilotażowym projekcie Prologis ściśle współpracował z IWBI, żeby określić niezbędne kryteria akredytacyjne dla nieruchomości przemysłowych. Certyfikację na poziomie Gold przyznaje się obiektom spełniającym wszystkie podstawowe warunki określone przez WELL (preconditions) oraz wyposażonym w co najmniej 40 procent rozwiązań opcjonalnych (optimization features). Oprócz tego, Prologis dołączył do ścieżki pilotażowej WELL Portfolio IWBI, aby wdrożyć system WELL do swojego portfolio nieruchomości logistycznych.

Tilburg DC5

Dodatkowa wartość dla klientów

Uwzględnianie zdrowia i dobrego samopoczucia na etapie projektowania budynków to znakomity przykład długoterminowego zaangażowania oraz innowacyjnego podejścia do zrównoważonego rozwoju oraz tego, w jaki sposób firma wdraża te elementy do ukierunkowanej na klientów strategii biznesowej. Tworząc zbilansowane i zdrowe środowisko pracy, oferuje klientom wyjątkową wartość dodaną w kontekście ich najważniejszego zasobu – pracowników.
Najnowsze badanie na temat pozyskiwania i utrzymywania pracowników magazynów przeprowadzone przez Dział Badań Prologis wykazało, że jednym z największych wyzwań dla jego klientów jest podaż pracy.
Projekty pilotażowe, takie jak wprowadzenie zasad systemu WELL w dziedzinie nieruchomości logistycznych, to kolejny krok w stronę magazynów przyszłości. Tilburg DC5 po raz kolejny wyznacza standardy zrównoważonego rozwoju.